_____________________________

Informatie omtrent Coronavirus

_____________________________

Geachte heer/ mevrouw, 

Door de ontwikkelingen omtrent het coronavirus in Nederland zijn wij als organisatie die ambulant begeleiding en huishoudelijke hulp levert extra alert. Wij zijn ons bewust van de risico’s en houden samen met de Kenniskring Veiligheid van Simetri de richtlijnen en voorschriften van het RIVM goed in de gaten. Uw gezondheid en die van onze medewerkers staat voor ons voorop. 
 

Samen met het ministerie van VWS en de GGD heeft het RIVM een richtlijn ontwikkeld speciaal voor zorgorganisaties en kritische diensten. Uiteraard geldt voor alle medewerkers dat zij de hygiënemaatregelen van het RIVM volgen. Al onze medewerkers zijn goed ingelicht over de hygiëneprotocollen en worden door ons op de hoogte gehouden van eventuele aanvullende maatregelen. 

Om de verspreiding van de coronavirus te voorkomen is besloten om vanaf 21 december 2020 het aantal huisbezoeken te beperken en zoveel mogelijk de begeleiding online voor te zetten. Dit wordt gedaan door middel van beeldbellen, whatsappen of een telefoongesprek. De huishoudelijke hulp gaat in deze periode wel door. Cliënten die extra aandacht en zorg nodig hebben, zal in samenspraak gekeken worden hoe wij de juiste vorm van begeleiding kunnen bieden. 

Wij houden samen met onze Kenniskring Veiligheid alle richtlijnen en voorschriften goed in de gaten, we volgen de ontwikkelingen op de voet en waar nodig handelen wij direct. Indien er aanvullende maatregelen van kracht worden zullen wij die zo snel als mogelijk op onze website en /of social media publiceren. Kijk voor de meest actuele richtlijnen altijd op de website van het RIVM.  

Wat kunt u als client doen? 

Wij doen er alles aan om besmetting te voorkomen en willen aan u hetzelfde vragen. Het regelmatig wassen van uw handen, niezen en hoesten in uw elle boog of in een papieren zakdoek en geen handen schudden helpen hierbij enorm. 

Mocht u hierover nog vragen en/of onduidelijkheden hebben, kunt u gerust contact met ons opnemen. Wij zijn dagelijks bereikbaar op

Wilt u meer informatie over het coronavirus? Kijk dan op de website van het RIVM of bel het RIVM op telefoonnummer 0800-1351 

Met vriendelijke groet, 

Team Simetri

 Simetri is sinds 2009 actief en richt zich op alle zorgvragers ongeacht afkomst, echter ligt de expertise bij gezinnen van niet-westerse afkomst met complexe problematiek zoals gedragsproblemen, ontwikkelingsproblemen, psychiatrische stoornissen en/ of verstandelijke beperking. Simetri is in korte tijd explosief gegroeid, doordat de organisatie zich onderscheid op het gebied van kwaliteit, flexibiliteit en het vinden van de niet- westerse doelgroep. Daar waar de reguliere organisaties moeite hebben deze doelgroep te vinden en te bedienen, lukt dat Simetri wel. Simetri biedt passende zorg aan een specifieke doelgroep waar geen passend zorgaanbod in de regio voor is. Ondanks het feit dat Simetri deze specifieke doelgroep weet te vinden en te bedienen, staat Simetri open voor alle zorgvragers, ongeacht ras of religie.

 

>> Ieder mens is uniek met eigen wensen en behoeften

>> Simetri is er voor jong en oud

>> Geen wachtlijst

>> Intercultureel; hulp in eigen taal en culturele achtergrond

>> Aansluiting bij de cliënt

>> Zorg op maat

>> Ambulante hulpverlening, behandeling, diagnostiek, hulp bij huishouden

>> Multidisciplinair, professioneel team

>> Brede doelgroep; inclusief LVB en GGZ problematiek

>> Simetri werkt zowel gericht op WMO als Jeugdwet

>> Groot werkgebied in regio’s in Noord-Holland en West-Frieslan

  >> Ook werkzaam in regio’s : Utrecht , Amersfoort , Lelystad

Ook werkzaam in regio’s:

Utrecht

Amersfoort

Lelystad