Ambulante
Hulpverlening
INFORMATIE
Diagnostiek en
Behandeling
INFORMATIE
Hulp bij het
Huishouden
INFORMATIE
Regio’s
Werkzaamheden
INFORMATIE
OVER SIMETRI

Simetri is sinds 2009 actief en richt zich op alle zorgvragers ongeacht afkomst, echter ligt de expertise bij gezinnen van niet-westerse afkomst met complexe problematiek zoals gedragsproblemen, ontwikkelingsproblemen, psychiatrische stoornissen en/ of verstandelijke beperking. Simetri is in korte tijd explosief gegroeid, doordat de organisatie zich onderscheid op het gebied van kwaliteit, flexibiliteit en het vinden van de niet- westerse doelgroep.

Daar waar de reguliere organisaties moeite hebben deze doelgroep te vinden en te bedienen, lukt dat Simetri wel. Simetri biedt passende zorg aan een specifieke doelgroep waar geen passend zorgaanbod in de regio voor is. Ondanks het feit dat Simetri deze specifieke doelgroep weet te vinden en te bedienen, staat Simetri open voor alle zorgvragers, ongeacht ras of religie.
MEER
KIES VOOR SIMETRI

  Ieder mens is uniek met eigen wensen en behoeften
  Simetri is er voor jong en oud
  Geen wachtlijst
  Intercultureel; hulp in eigen taal en culturele achtergrond
  Aansluiting bij de cliënt
  Zorg op maat
  Ambulante hulpverlening, behandeling, diagnostiek, hulp bij huishouden
  Multidisciplinair, professioneel team
  Brede doelgroep; inclusief LVB en GGZ problematiek
  Simetri werkt zowel gericht op WMO als Jeugdwet
  Groot werkgebied in regio’s in Noord-Holland
LAATSTE NIEUWS