Ambulante begeleiding

Home / zorgaanbod /Ambulante begeleiding

Ambulante begeleiding betekent dat u in uw eigen woning woont en daar de begeleiding
krijgt. De begeleiding is gericht op uw vraag en behoefte. Simetri groepeert het zorgaanbod
in verschillende vormen zodat er altijd een passende aanpak is bij verschillende hulpvragen.

Na de start van de begeleiding begint een onderzoeksperiode van zes weken en wordt door
de ambulante begeleider onder leiding van de gedragswetenschapper een
ondersteuningsplan opgesteld, waarna een passende interventie aangeboden zal worden,
welke is toegesneden op de problematiek en behoefte van de cliënt. Simetri is in staat
systeemgericht te werken en indien nodig kan de hulpvraag worden uitgebreid naar de
behoefte van de overige gezinsleden.

De intensieve ambulante gezinsbegeleiding biedt hulp aan gezinnen waarbij een crisis dreigt
te ontstaan. De hulpverlening vindt thuis plaats en richt zich op gezinnen met
kinderen/jeugdigen bij wie zich complexe ontwikkelings- en/of ernstige gedragsproblemen
voordoen. De ouders krijgen inzicht in de problematiek van het kind. Ze worden geholpen om
in de gezinssituatie het kind te stimuleren in zijn of haar ontwikkeling en leren de
gedragsproblemen te hanteren. Ambulante gezinsbegeleiding richt zich speciaal op het
vergroten van kennis en vaardigheden van de ouders, die zij nodig hebben bij de opvoeding.

De praktische pedagogische gezinsbegeleiding biedt ouders opvoedondersteuning bij
kinderen met een ontwikkelingsachterstand of handicap. De opvoeding van deze kinderen
vraagt een speciale aanpak en als ouder kunt u daarbij voor vele vragen komen te staan.
Simetri biedt u hierbij een waardevolle ondersteuning.

Praktische thuisbegeleiding valt onder de WMO begeleiding en is er voor iedereen die door
psychische of sociale problemen, een beperking of andere omstandigheden extra
ondersteuning nodig heeft om zelfstandig thuis te (blijven) wonen. Samen met de hulp vanuit
Simetri helpen wij u om weer grip op- en plezier in het leven te krijgen. De begeleiding kan
zich onder andere richten op ondersteuning bij;

  • het leren bijhouden van uw administratie
  • het indelen van uw dag
  • de opvoeding van uw kind(eren)
  • het aangaan van sociale interacties
  • het opbouwen van een sociaal netwerk
  • woonbegeleiding
  • het vinden van een passende vrijetijdsbesteding
  • het verminderen van gedragsproblemen