Begeleiding complexe problematiek

Home / Begeleiding & Behandeling / Jeugd / Begeleiding complexe problematiek

Ambulante begeleiding jeugd bij complexe problematiek

De intensieve ambulante gezinsbegeleiding biedt hulp aan gezinnen waarbij een crisis dreigt te ontstaan. De hulpverlening vindt thuis plaats en richt zich op gezinnen met kinderen/jeugdigen bij wie zich complexe ontwikkelings- en/of ernstige gedragsproblemen voordoen. De ouders krijgen inzicht in de problematiek van het kind. Ze worden geholpen om in de gezinssituatie het kind te stimuleren in zijn of haar ontwikkeling en leren de gedragsproblemen te hanteren. Ambulante gezinsbegeleiding richt zich speciaal op het vergroten van kennis en vaardigheden van de ouders, die zij nodig hebben bij de opvoeding.

Simetri ondersteunt kinderen en ouders thuis bijvoorbeeld bij:

   Psychische problemen

   Huiselijke conflicten

   Gedragsstoornissen

   Opvoedproblemen

Met onze hulp worden de problemen beheersbaar en kan het gezin weer zelfstandig verder