Begeleiding praktische problematiek

Home / Begeleiding & Behandeling / Jeugd / Begeleiding praktische problematiek

Ambulante begeleiding jeugd bij praktische problematiek

De praktische pedagogische gezinsbegeleiding biedt ouders opvoedondersteuning bij kinderen met een ontwikkelingsachterstand of handicap. De opvoeding van deze kinderen vraagt een speciale aanpak en als ouder kunt u daarbij voor vele vragen komen te staan. Simetri biedt u hierbij een waardevolle ondersteuning.

Praktische thuisbegeleiding valt onder de WMO begeleiding en is er voor iedereen die door psychische of sociale problemen, een beperking of andere omstandigheden extra ondersteuning nodig heeft om zelfstandig thuis te (blijven) wonen. Samen met de hulp vanuit Simetri helpen wij u om weer grip op- en plezier in het leven te krijgen. De begeleiding kan zich onder andere richten op ondersteuning bij;

   Gedragsproblemen

   Sociale vaardigheden

   Communicatieve vaardigheden

   Aanbrengen van structuur (tijd, volgorde, focus)

   Praktische zaken, zoals plannen en organiseren en huiswerk maken