Professionele zorg thuis, hart voor mens en cultuur

Simetri is er voor Gezinnen, volwassenen en kinderen met een migratieachtergrond en meervoudige probleem.

JGZ en Wmo-zorg

3

Professionele begeleiding thuis

Simetri begeleidt gezinnen, volwassenen en kinderen met een migratieachtergrond en complexe problemen in hun dagelijks functioneren. Meestal zijn die problemen het gevolg van een beperkte zelfredzaamheid en/of somatische, verstandelijke – of psychische beperkingen. Wij bieden cliënten maatwerkondersteuning thuis op alle leefgebieden.

“Simetri helpt cliënten de problemen op te lossen en hun zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie te vergroten”

Stapsgewijs zorgdoelen bereiken

Onze aanpak is doelgericht en vraaggericht. Zorgdoelen vertalen wij naar concrete acties waar de cliënt achter staat. Daarbij gaan we uit van de kracht van de cliënt, met inachtneming van zijn beperkingen. Wij hebben aandacht voor zijn directe omgeving en (culturele) normen en waarden. Zo krijgt de cliënt het vertrouwen en de motivatie om aan de gestelde doelen in het zorgplan te werken.

Ons Zorgaanbod

3

Kinderen (0-18 jaar)

  Ambulante begeleiding jeugd bij                      praktische problematiek

  Ambulante begeleiding jeugd bij                      complexe problematiek

  Ondersteuning jeugd bij persoonlijke              verzorging

Gezinnen

  Intensieve gezinsbegeleiding thuis bij              multiproblematiek

  Opvoedondersteuning thuis

Volwassenen (Wmo)

 Ambulante begeleiding volwassenen

 Ambulante begeleiding                                       jongvolwassenen (18-25 jaar)

 Huishoudelijke ondersteuning

Simetri biedt jeugdzorg en WMO in

KOP VAN NOORD-HOLLAND & WEST FRIESLAND

Hoorn, Enkhuizen, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec, Drechterland

Regio ALKMAAR

Alkmaar, Heerhugowaard, langedijk, Bergen, uitgeest, Castricum, Heilo

ZUID-KENNEMERLAND & IJMOND

Haarlem, Zandvoort, Bloemendaal, Velsen, Beverwijk, Heemstede, Heemskerk

Gemeente HAARLEMMERMEER

EDAM VOLLENDAM

LELYSTAD

KRIMPEN AAN DE IJSSEL & CAPELLE AAN DEN IJSSEL

[wpforms id="379"]