Professionele zorg thuis, hart voor mens en cultuur

Simetri is er voor Gezinnen, volwassenen en kinderen met een migratieachtergrond en meervoudige probleem.

Over Simetri

3

Simetri is sinds 2009 actief en richt zich op alle zorgvragers ongeacht afkomst, echter ligt de expertise bij gezinnen van niet-westerse afkomst met complexe problematiek zoals gedragsproblemen, ontwikkelingsproblemen, psychiatrische stoornissen en/ of verstandelijke beperking. Simetri is in korte tijd explosief gegroeid, doordat de organisatie zich onderscheid op het gebied van kwaliteit, flexibiliteit en het vinden van de niet- westerse doelgroep. 

Daar waar de reguliere organisaties moeite hebben deze doelgroep te vinden en te bedienen, lukt dat Simetri wel. Simetri biedt passende zorg aan een specifieke doelgroep waar geen passend zorgaanbod in de regio voor is. Ondanks het feit dat Simetri deze specifieke doelgroep weet te vinden en te bedienen, staat Simetri open voor alle zorgvragers, ongeacht ras of religie.

Informatie omtrent Coronavirus

3

Geachte heer/ mevrouw, 

Door de ontwikkelingen omtrent het coronavirus in Nederland zijn wij als organisatie die ambulant begeleiding en huishoudelijke hulp levert extra alert. Wij zijn ons bewust van de risico’s en houden samen met de Kenniskring Veiligheid van Simetri de richtlijnen en voorschriften van het RIVM goed in de gaten. Uw gezondheid en die van onze medewerkers staat voor ons voorop.  

Samen met het ministerie van VWS en de GGD heeft het RIVM een richtlijn ontwikkeld speciaal voor zorgorganisaties en kritische diensten. Uiteraard geldt voor alle medewerkers dat zij de hygiënemaatregelen van het RIVM volgen. Al onze medewerkers zijn goed ingelicht over de Hygiënerichtlijn en worden door ons op de hoogte gehouden van eventuele aanvullende maatregelen. 

Op 3 juni zijn de COVID-19-richtlijnen opnieuw in grote mate versoepeld. Dat heeft ook gevolgen voor de zorgverlening vanuit Simetri. 

Medewerkers van Simetri gaan, indien mogelijk vanaf 26 juni weer volledig op fysieke huisbezoeken. Medewerkers bezoeken cliënten als deze coronavrij zijn en als de gezondheid van de medewerker en client gewaarborgd blijft. Cliënten die tot de risicogroep behoren en geen fysieke huisbezoeken wensen, zal er in samenspraak gekeken worden hoe wij de juiste vorm van begeleiding kunnen bieden.

Wij houden samen met onze Kenniskring Veiligheid alle richtlijnen en voorschriften goed in de gaten, we volgen de ontwikkelingen op de voet en waar nodig handelen wij direct. Indien er aanvullende maatregelen van kracht worden zullen wij die zo snel als mogelijk op onze website en /of social media publiceren. Kijk voor de meest actuele richtlijnen altijd op de website van het RIVM.  

Wat kunt u als client doen? 

Wij doen er alles aan om besmetting te voorkomen en willen aan u hetzelfde vragen. Het regelmatig wassen van uw handen, niezen en hoesten in uw elle boog of in een papieren zakdoek en geen handen schudden helpen hierbij enorm. 

Mocht u hierover nog vragen en/of onduidelijkheden hebben, kunt u gerust contact met ons opnemen. Wij zijn dagelijks bereikbaar op

Wilt u meer informatie over het coronavirus? Kijk dan op de website van het RIVM of bel het RIVM op telefoonnummer 0800-1351 

Met vriendelijke groet, 

Team Simetri

Ons Zorgaanbod

3

Kinderen (0-18 jaar)

  Ambulante begeleiding jeugd bij                      praktische problematiek

  Ambulante begeleiding jeugd bij                      complexe problematiek

  Ondersteuning jeugd bij persoonlijke              verzorging

Gezinnen

  Intensieve gezinsbegeleiding thuis bij              multiproblematiek

  Opvoedondersteuning thuis

Volwassenen (Wmo)

 Ambulante begeleiding volwassenen

 Ambulante begeleiding                                       jongvolwassenen (18-25 jaar)

 Huishoudelijke ondersteuning

Werken bij Simetri

3

Simetri zoekt nieuwe OR leden.

Ben jij er daar één van?

Vind je het belangrijk en leuk om de belangen van je collega’s te behartigen en invloed te hebben op het ondernemingsbeleid in samenspraak met de directie?
Vind je het belangrijk en leuk om eraan mee te werken dat het met het bedrijf en het werkklimaat goed gaat?
Durf je voor je mening uit te komen?
Sta je stevig in je schoenen maar ben je ook diplomatiek?
Kun je contact leggen en onderhouden met collega’s
Werk je langer dan 6 maanden bij ons bedrijf?
Dan zijn wij op zoek naar JOU!

Hoe dan?

Wat levert het je op?

Je leert het bedrijf en de bedrijfsvoering goed kennen.
Je doet vaardigheden op (zoals lezen en analyseren van teksten, gespreksvoering, netwerken).
Je ontwikkelt jezelf: zelfvertrouwen, durf.
Je krijgt voldoening als je iets voor collega’s kunt bereiken in het belang van de onderneming.
Je leert samenwerken met uiteenlopende mensen.

Wil je meer weten?

Bel met meneer Kenan Tastan (Directeur)  of mail dan met info@simetri.nl

Gezocht: nieuwe leden voor de Centrale Cliëntenraad Simetri

De Centrale Cliëntenraad van Simetri (CCS) zoekt nieuwe leden voor de zorgdomeinen HbH en Ambulante begeleiding. Wilt u als cliënt of vertegenwoordiger meepraten en –denken over belangrijke thema’s die onze cliënten raken? Of kent u iemand die uitermate geschikt is voor deze rol?

Over de Centrale Cliëntenraad van Simetri
De CCC bestaat uit cliënten en/of hun vertegenwoordigers en staat onder leiding van een onafhankelijke voorzitter. Zij vergaderen met de Directie over Simetribreede vraagstukken zoals kwaliteit, cliënttevredenheid, aanpassingen in wetgeving, wijzigingen in de organisatie, innovaties, financiën en huisvesting.

Taken en verantwoordelijkheden van CCS-leden:

Deelnemen aan vergaderingen;
Meedenken en meepraten over zaken die cliënten raken;
Deelnemen aan activiteiten van de CCS;
De eigen cliëntenraad informeren over de activiteiten van de CCS;
De achterban informeren over activiteiten van de CCS;
Achterban raadplegen voor advies;

Wil je meer weten?

Bel met meneer Kenan Tastan (Directeur) of mail dan met info@simetri.nl

Simetri biedt jeugdzorg en WMO in

KOP VAN NOORD-HOLLAND & WEST FRIESLAND

Hoorn, Enkhuizen, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec, Drechterland

Regio ALKMAAR

Alkmaar, Heerhugowaard, langedijk, Bergen, uitgeest, Castricum, Heilo

ZUID-KENNEMERLAND & IJMOND

Haarlem, Zandvoort, Bloemendaal, Velsen, Beverwijk, Heemstede, Heemskerk

Gemeente HAARLEMMERMEER

EDAM VOLLENDAM

LELYSTAD

KRIMPEN AAN DE IJSSEL & CAPELLE AAN DEN IJSSEL