Missie

Simetri is een organisatie met veel ervaring binnen de ambulante hulpverlening, waarbij uw wensen als onze cliënt vooropstaan. Onze zorgteams zijn klein en bestaan uit vaste medewerkers met een vast aanspreekpunt op kantoor. Wij staan voor professionaliteit, betrouwbaarheid en medemenselijkheid. Uw wens is ons uitgangspunt. Ons motto luidt dan ook ‘zorg met perceptie’.

Simetri stelt de cliënt centraal en werkt, zoveel als mogelijk, op maat. Hierbij wordt onder andere rekening gehouden met de taal en cultuur. Daarnaast wordt de hulp naar gelang de behoefte afgestemd in frequentie en intensiteit. Het uiteindelijke doel van de begeleiding is zodanig aansluiten bij de cliënt, zodat deze weer in zijn eigen kracht wordt gezet.

Visie

Ieder mens is uniek en heeft zijn eigen wensen en behoeften. De zorg en ondersteuning van Simetri sluit hier zoveel mogelijk bij aan. Simetri is er voor jong en oud, voor mensen met een lichamelijke beperking en/of een verstandelijke beperking, bij (vermoedens van) psychiatrische problemen en somatische problemen.

Simetri biedt ambulante diagnostiek en behandeling op maat aan kinderen, jongeren, volwassenen en hun gezin en netwerk bij opvoedings- en ontwikkelingsstagnaties en bij (vermoedens van ) psychiatrische problemen.

Simetri heeft een uitgebreid aanbod op het gebied van ADHD, autisme, angststoornissen, gedragsproblemen, depressies bij ouder of kind, opvoedingsproblemen, ontwikkelingsproblemen, ontstaan van criminaliteit, beginnende verslaving, eenzaamheid, pesten en ondersteuning bij zelfstandig wonen.

Simetri onderscheidt zich door het hulpaanbod te kunnen afstemmen op gezinnen van niet-westerse komaf met complexe problemen op het gebied van opvoeding, huishouding, financiën en verzorging. Onze hulpverleners hebben verschillende culturele achtergronden en spreken verschillende talen, zodat er tegemoet gekomen kan worden aan cultuurverschillen en taalbarrières. Ook zijn er bij Simetri geen wachtlijsten zodat u snel geholpen wordt.