Kwaliteitsbeleid

Simetri richt zich op verbetering om zo voor kwaliteit te zorgen op alle vlakken in de
organisatie. Simetri vindt het belangrijk dat er kwalitatief goede zorg geleverd wordt aan de
cliënten, maar ook aan onze medewerkers en samenwerkingspartners.

Het kwaliteitsmanagement systeem (KMS) zorgt ervoor dat de kwaliteit steeds verbeterd
wordt. Dit wordt gedaan door de plan-do-check-act cyclus. Hier worden de werkzaamheden
gemonitord, maar worden er ook de plannen gemaakt. Het is een mooi moment om te
reflecteren en evalueren.

Verder wordt het volgende gedaan:

  • Medewerkerspanels organiseren;
  • Preventief werken;
  • Tevredenheidsonderzoeken bij cliënten, medewerkers en samenwerkingspartners;
  • Interne en externe audits houden;
  • Een intern systeem voor meldingen/signaleringen;
  • Een klachtenprocedure.

Op deze manier wordt inzichtelijk wat de mogelijke verbeterpunten zijn. Als blijkt dat
bepaalde acties niet voldoende werken, dan wordt er gekeken naar andere
oplossingen/maatregelen.

Simetri hanteert een opleidingsplan, wat jaarlijks aangepast wordt met diverse opleidingen en
cursussen. Deskundigheidsbevordering staat hoog in het vaandel. Medewerkers krijgen voldoende
mogelijkheden om zich te professionaliseren. Ook zijn er volop mogelijkheden voor scholing en krijgt
iedereen werkbegeleiding.