Kwaliteitsbeleid

Home / Over Ons / Kwaliteitsbeleid

Simetri richt zich tot het verbetering om zo voor kwaliteit te zorgen op alle vlakken in de organisatie. Simetri vindt het belangrijk dat er goede kwaliteit zorg geleverd wordt aan de cliënten, maar ook aan onze medewerkers en samenwerkingspartners.

Het kwaliteitsmanagement systeem (KMS) zorgt ervoor dat de kwaliteit steeds verbeterd wordt. Dit Wordt gedaan door de plan-do-check-act cyclus. Hier worden de werkzaamheden gemonitord, maar worden er ook plannen gemaakt. Het is een mooi moment om te reflecteren en evalueren.

Verder wordt het volgende gedaan;

  • Medewerkerspanels organiseren;
  • Preventief werken;
  • Tevredenheidsonderzoeken bij cliënten, medewerkers en samenwerkingspartners;
  • Interne en externe audits te houden;
  • Een intern systeem voor meldingen/signaleringen;
  • Een klachtenprocedure;

 

Op deze manier wordt het inzichtelijk waar de mogelijke verbeterpunten zijn. Als blijkt dat bepaalde acties niet voldoende werken dan wordt er gekeken naar andere oplossingen/maatregelen.

Simetri heeft in 2022 een scholingsplan geschreven. Ontwikkeling staat hoog in het vaandeel. Medewerkers krijgen voldoende mogelijkheden om zich professioneel te ontwikkelen. Ook zijn er volop mogelijkheden voor scholing en krijg iedereen supervisie en werkbegeleiding.

 

Verwijsindex (VIN)

Gezinnen hebben in hun leven te maken met (zorg)professionals. Bijvoorbeeld: jeugdverpleegkundige, intern begeleider, (huis)arts, gezinscoach, jongerenwerker, psychiatrisch verpleegkundige, schuldhulpverlener en/of maatschappelijk werker. Niet altijd kennen de verschillende professionals elkaar. De verwijsindex zorgt ervoor dat deze professionals met elkaar in contact kunnen komen als dat nodig is. Ze kunnen dan met elkaar en het gezin overleggen en werken niet langs elkaar heen.

VIN is een digitaal systeem waarin een professional kan aangeven dat hij (indirect) betrokken is bij een jeugdige tot 23 jaar. Als een andere professional ook zijn betrokkenheid bij deze jeugdige of een broer(tje) of zus(je) toont door een signaal af te geven in VIN, ontstaat er een ‘match’. Na een match krijgen de professionals een berichtje met elkaars contactgegevens. Hierdoor kunnen zij met elkaar en het gezin overleggen hoe zij een kind en/of het gezin het beste kunnen ondersteunen en met elkaar kunnen samenwerken.

VIN is alleen toegankelijk voor professionals die daarvoor bevoegd zijn. Er zijn verschillende organisaties aangesloten op VIN, zoals: de GGD, scholen, kinderopvang, (huis)artsen, maatschappelijk werk, wijkteams, jeugdhulpinstellingen enzovoorts.

In een kort filmpje wordt uitgelegd hoe het werkt.

 

Wij werken met VIN

Om ervoor te zorgen dat professionals kunnen samenwerken, maken wij gebruik van VIN. Dit maakt dat er een snellere en betere afstemming is rondom de inzet van ondersteuning in het gezin.