Missie & Visie

Home / Over Ons / Missie & Visie

Missie

Wij staan voor professionaliteit, betrouwbaarheid en medemenselijkheid. Uw wens is ons
uitgangspunt. Ons motto luidt dan ook ‘zorg met perceptie’. Simetri stelt de cliënt centraal en
werkt op maat. Hierbij wordt onder andere rekening gehouden met de taal en cultuur.
Daarnaast wordt de hulp naar gelang de behoefte afgestemd in frequentie en intensiteit. Het
uiteindelijke doel van de begeleiding is zodanig aansluiten bij de cliënt, zodat deze weer in
zijn eigen kracht wordt gezet.

Zorg bieden aan mensen met een multiculturele achtergrond. Dit vraagt om vraaggerichte
zorg die de individuele kwaliteit van leven van de cliënt ondersteunt. Wij doen dit bij de
mensen thuis in hun eigen taal en cultuur. Respect voor achtergrond, cultuur en eigen leefstijl
van onze medemens vinden we belangrijk. Simetri stelt de cliënt centraal en heeft als missie
het ondersteunen, behouden en/of bevorderen van kwaliteit van leven, dat is ons
uitgangspunt. Kwaliteit betekent dat wat we doen past bij het leven wat mensen willen leiden
binnen hun (on)mogelijkheden/cultuur. Keuzevrijheid, zelfredzaamheid, eigen regie en
veiligheid staan hierbij centraal.

Het onderscheidend vermogen van Simetri is “spreekt de taal en is altijd in de buurt’’.

 

Visie

Al onze medewerkers zijn goed opgeleide professionals die kunnen omgaan met culturele
diversiteit. De meesten hebben zelf een migratieachtergrond en spreken naast Nederlands
ook Turks, (klassiek) Arabisch, Berbers of een andere taal.
Wij stellen de cliënt centraal op die wijze dat de mens met zijn of haar specifieke zorgvraag
zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen en functioneren.
Medewerkers van Simetri geven vanuit eigen bezieling, identiteit, waarden en normen en
overtuigingen oprecht aandacht aan cliënten en leveren kwalitatieve zorg en ondersteuning
met een open en eerlijke houding.

Onze visie hierbij is ‘denken leidt tot effectiviteit, doen leidt tot kosten, dus doen waar we
achter staan, zodat we doelmatig (blijven) werken’. Middels de PDCA-cyclus wordt de
voortgang van de gewenste resultaten gemonitord, zodoende kan, daar waar nodig tijdig
bijgestuurd worden.