Opvoedondersteuning thuis

Home / Begeleiding & Behandeling / Gezin / Opvoedondersteuning thuis

Opvoedondersteuning thuis

De praktische pedagogische gezinsbegeleiding biedt ouders opvoedondersteuning bij kinderen met een ontwikkelingsachterstand of handicap. De opvoeding van deze kinderen vraagt een speciale aanpak en als ouder kunt u daarbij voor vele vragen komen te staan. Simetri biedt u hierbij een waardevolle ondersteuning.

Simetri geeft opvoedondersteuning bij:

   Kinderen met een ontwikkelingsstoornis, gedragsproblemen of een beperking

   Kinderen met gescheiden ouders

   Ouder(s) met een licht verstandelijke beperking

   Ouder(s) met psychische problemen

   Ouders met een verstoorde gehechtheidsrelatie.