Simetri groeit!
Word jij onze teamgenoot?
Simetri is in korte tijd explosief gegroeid, doordat de organisatie zich onderscheidt op het gebied van kwaliteit, flexibiliteit en het vinden van de allochtone doelgroep. Daar waar de reguliere organisaties moeite hebben deze doelgroep te vinden en te bedienen, lukt dat Simetri door de multiculturele samenstelling van de begeleiders, methodiek, flexibiliteit en integriteit.

Simetri heeft een multidisciplinaire team. Het team bestaat uit ambulante hulpverleners, gedragswetenschappers en directie. Allen hebben hun eigen expertise en professionaliteit op het gebied van hulpverlening. De medewerkers zijn allen SKJ geregistreerd en hebben affiniteit en specialiteit in het aansluiten en voor oog houden van de taalbarrières, culturele aspecten, wensen en behoeften van de cliënten.

Klik hier voor de actuele vacatures