Verwijsindex (VIN)

Gezinnen hebben in hun leven te maken met (zorg)professionals. Bijvoorbeeld:
jeugdverpleegkundige, intern begeleider, (huis)arts, gezinscoach, jongerenwerker,
psychiatrisch verpleegkundige, schuldhulpverlener en/of maatschappelijk werker. Niet altijd
kennen de verschillende professionals elkaar. De verwijsindex zorgt ervoor dat deze
professionals met elkaar in contact kunnen komen als dat nodig is. Ze kunnen dan met
elkaar en het gezin overleggen en werken niet langs elkaar heen.

VIN is een digitaal systeem waarin een professional kan aangeven dat hij (indirect)
betrokken is bij een jeugdige tot 23 jaar. Als een andere professional ook zijn betrokkenheid
bij deze jeugdige of een broer(tje) of zus(je) toont door een signaal af te geven in VIN,
ontstaat er een ‘match’. Na een match krijgen de professionals een berichtje met elkaars
contactgegevens. Hierdoor kunnen zij met elkaar en het gezin overleggen hoe zij een kind
en/of het gezin het beste kunnen ondersteunen en met elkaar kunnen samenwerken.

VIN is alleen toegankelijk voor professionals die daarvoor bevoegd zijn. Er zijn verschillende
organisaties aangesloten op VIN, zoals: de GGD, scholen, kinderopvang, (huis)artsen,
maatschappelijk werk, wijkteams, jeugdhulpinstellingen enzovoorts.
In een kort filmpje wordt uitgelegd hoe het werkt.

Wij werken met VIN
Om ervoor te zorgen dat professionals kunnen samenwerken, maken wij gebruik van VIN.
Dit maakt dat er een snellere en betere afstemming is rondom de inzet van ondersteuning in
het gezin.