Verwijzers

Home / Over Ons / Verwijzers

Hulpverleningsvormen Jeugdigen en Volwassenen

Simetri is een HKZ- en WTZi gecertificeerde zorgaanbieder, die ondersteuning biedt aan kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke, verstandelijke, psychische beperking en /of somatische aandoening. Ook bieden wij huishoudelijke hulp aan.

Financiering

Heeft u de door Simetri geboden zorg nodig? U kunt dan een beroep doen op zorg die wordt uitbetaald uit de verschillende regelingen. Dit kan via WMO, Jeugdwet, ZVW of WLZ.

Onze medewerkers kunnen u informeren welke zorg u nodig heeft en hoe deze aangevraagd kan worden. U kunt ons van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren bereiken via +31 85 760 0370 .

 

 Wachttijden:

 Hieronder staat een overzicht van de intakewachttijd en behandelingswachttijd:

Regio Wachttijd tot intake Wachttijd tot behandeling
Purmerend 5 weken 2 weken
Haarlem 5 weken 2 weken
West-Friesland 5 weken 2 weken

Voor nadere info kun je terecht bij de gedragswetenschappers of teamleiders, mail naar info@simetri.nl.

Ambulante begeleiding

Simetri biedt ambulante begeleiding op maat aan kinderen, jongeren, volwassenen, hun gezin en het netwerk. Wij onderscheiden ons door ons hulpaanbod af te stemmen op cliënten van zowel westerse als niet-westerse komaf.

Simetri richt zich op alle zorgvragers ongeacht afkomst. Onze ambulant begeleiders zijn professionals en hebben verschillende culturele achtergronden, zodat de taalbarrière en/of cultuurverschillen geen rol spelen bij de begeleiding. Onze expertise ligt bij complexe problematiek zoals gedragsproblemen, ontwikkelingsproblemen, psychiatrische stoornissen en/of een verstandelijke beperking.

De ambulante begeleiding is gericht op de vraag en behoefte van de client.  Na de start van de begeleiding wordt er in samenwerking met alle betrokkenen door de ambulante begeleider en de gedragswetenschapper een ondersteuningsplan opgesteld, waarna een passende interventie aangeboden zal worden.

De ambulant begeleider is in staat om systeemgericht te werken en indien nodig kan de hulpvraag worden uitgebreid naar de behoefte van de overige gezinsleden. Deze (intensieve) gezinsbegeleiding biedt hulp aan gezinnen waarbij bijvoorbeeld een crisis dreigt te ontstaan. De hulpverlening kan thuis plaatsvinden of daar waar nodig (in het pleeggezin, op school).

De ambulant begeleider richt zich ook op het vergroten van kennis en vaardigheden van de ouders/opvoeders. Door het bieden van opvoedondersteuning kunnen ouders inzicht krijgen in de problematiek van het kind of van het gezin en worden zij gestimuleerd om deze problemen aan te pakken en indien mogelijk op te lossen, zodat de veiligheid gewaarborgd blijft.

Tevens kunnen wij begeleiding bieden tijdens de omgang tussen kind en ouder(s) of familie, zodat het contact tussen het kind en zijn/haar gezin zo onbezorgd mogelijk contact kunnen hebben met elkaar. De veiligheid van het kind staat hierin centraal.

Verder kunnen wij ook ondersteuning en begeleiding bieden bij het invullen van het ouderschap na scheiding, zoals praktische bemiddeling tussen ouders.

Wij kunnen ook een aanvulling zijn op al ingezette hulpverlening zoals behandeling en/of therapie.

Wij bieden zorg op maat en kunnen daarom altijd mee denken over wat wij kunnen betekenen in verschillende complexe situaties! Neem hiervoor contact met ons op via ons algemene nummer: +31 85 760 0370