Werkwijze

Home / Werkwijze

Ambulante begeleiding

Ambulante begeleiding betekent dat u in uw eigen woning woont en daar de begeleiding krijgt. De begeleiding is gericht op uw vraag en behoefte. Simetri groepeert het zorgaanbod in verschillende vormen zodat er altijd een passende aanpak is bij verschillende hulpvragen.

Na de start van de begeleiding begint een onderzoeksperiode van zes weken en wordt door de ambulante begeleider onder leiding van de gedragswetenschapper een ondersteuningsplan opgesteld, waarna een passende interventie aangeboden zal worden, welke is toegesneden op de problematiek en behoefte van de cliënt. Simetri is in staat systeemgericht te werken en indien nodig kan de hulpvraag worden uitgebreid naar de behoefte van de overige gezinsleden.

   Het leren bijhouden van uw administratie

   Het indelen van uw dag

   De opvoeding van uw kind(eren)

   Het aangaan van sociale interacties

   Het opbouwen van een sociaal netwerk

   Woonbegeleiding

   Het vinden van een passende vrijetijdsbesteding

   Het verminderen van gedragsproblemen