Geschiedenis

Home / Over Ons / Geschiedenis

Gedurende onze werkzaamheden als hulpverlener in de zorg viel ons op dat er veel vraag was naar gespecialiseerde zorg met kennis van de culturele achtergrond van cliënten. Geschikte hulpverleners met deze gespecialiseerde kennis waren echter vaak moeilijk te vinden met lange wachttijden of slecht passende hulpverlening tot gevolg. Ervaring leert dat onbegrip van de culturele gebruiken van de cliënt als belemmering wordt ervaren, wat maakt dat de hulpverlening niet of onvoldoende tot stand komt en in sommige gevallen zelfs de problemen kan verergeren.

Wij vinden dat iedereen met een zorgbehoefte recht heeft op passende zorg zonder wachtlijst en vanuit deze wens is Simetri ontstaan.

Simetri is sinds 2009 actief en richt zich op zorgvragers van alle afkomsten en gezinnen, maar met name op gezinnen van niet-westerse afkomst met complexe problematiek zoals gedragsproblemen, ontwikkelingsproblemen, psychiatrische stoornissen en/ of verstandelijke beperking.

Simetri is in korte tijd explosief gegroeid, doordat de organisatie zich onderscheidt op het gebied van kwaliteit, flexibiliteit en het vinden van de niet-westerse doelgroep. Daar waar de reguliere organisaties moeite hebben deze doelgroep te vinden en te bedienen, lukt dat Simetri door de multiculturele samenstelling van het team, diverse methodieken, flexibiliteit en integriteit.

Simetri biedt zonder wachttijden passende zorg aan een specifieke doelgroep waar geen passend zorgaanbod in de regio voor is. Ondanks het feit dat Simetri deze specifieke doelgroep weet te vinden en te bedienen, staat Simetri open voor alle zorgvragers, ongeacht ras of religie.

Contactgegevens

Telefoon:

+31299249090

Adres:

Kalversteeg 2
Purmerend, Noord-Holland 1441 DA

Openingstijden:

Ma. – Vr. 09:00 – 17:00

Certificaten

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op!