Cliëntenraad

Home / Over Ons / Cliëntenraad

De besluiten van Simetri hebben invloed op het leven van cliënten. Daarom kunnen zij hierover meedenken en meepraten. Dit gebeurt onder meer in cliëntenraden. De medezeggenschap van cliënten is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen en de Jeugdwet. Wij vinden het belangrijk dat cliënten zeggenschap hebben over hun leven.

Cliënten die ideeën hebben over de medezeggenschap mogen dit mailen naar clientenraad@simetri.nl

Cliëntenraad

Simetri beschikt over een cliëntenraad. De cliëntenraad luistert naar de cliënten van Simetri en behartigd hun belangen. Wij proberen de informatie die we krijgen, te vertalen naar doelgerichte vragen en voorstellen richting de directie. Daarnaast vraagt de directie de cliëntenraad om advies over diverse inhoudelijke zaken.

Wilt u als cliënt meebeslissen? Meld u dan via clientenraad@simetri.nl aan bij de cliëntenraad.

U behartigt dan samen met een groep gedreven mensen het collectief belang van de cliënten van Simetri.

Wat te doen bij een klacht?

Klachten of aanmerkingen van ouders/wettelijk vertegenwoordigers of cliënten worden direct in behandeling genomen. Daarmee wordt aandacht aan de kwaliteit van de zorgverlening en de cliënttevredenheid besteed. Indien de cliënt er niet uitkomt met de directe medewerker, kan de cliënt zich wenden tot de zorgmanager/directie. Deze zal in overleg met de cliënt tot een oplossing proberen te komen. Simetri is aangesloten bij de onafhankelijke klachtencommissie SPOT.