Uitsluitingscriteria

Home / Over Ons / Uitsluitingscriteria

Simetri is een zorginstelling die huishoudelijke ondersteuning, begeleiding en jeugdhulp verleent, aan de hand van de hulpvragen van zorgbehoevenden. Er wordt ondersteuning geboden gericht op zorgbehoevenden met een somatische, geriatrische en cognitieve hulpvraag. Denk hierbij aan ouderen, volwassenen en jeugdigen. Deze ondersteuning wordt verleend vanuit de Wmo en Jeugdwet.

 

Uitsluitingscriteria

Simetri kiest er bewust voor om geen ondersteuning te bieden aan cliënten:
● met een WZD-status;

  • met ernstige psychiatrische problematiek welke behandeling behoeven;
  • met een vraag naar (24-uurs) zorg;
  • met ernstige agressie- en verslavingsproblematiek welke niet hanteerbaar is binnen de thuissituatie doordat de cliënt een gevaar voor zichzelf of de omgeving is;
  • met ernstige lichamelijke problematiek, zoals epilepsie en vraag naar verpleegtechnische handelingen;
  • die begeleiding vanuit Simetri weigeren.

Cliënten aan wie op grond van deze uitsluitingscriteria geen ondersteuning geleverd kan worden, worden hierover geïnformeerd. In gezamenlijkheid wordt een alternatief gezocht.