Team

Home / Personeel / Team

Simetri heeft een intercultureel, multidisciplinair team. Het team bestaat o.a. uit huishoudelijk medewerkers, ambulante hulpverleners, gedragswetenschappers en directie. 

Allen hebben hun eigen expertise en professionaliteit op het gebied van hulpverlening. We hebben meerdere medewerkers die SKJ-geregistreerd zijn.

De medewerkers hebben affiniteit en specialisme in het aansluiten bij cliënten, het voor oog houden van de taalbarrières, kennis van de culturele aspecten, wensen en behoeften van de cliënten.